Polityka Prywatności RODO

Szanowni Państwo,
Ochrona prywatności klientów naszej kwiaciarni stanowi dla nas najwyższe dobro, dlatego przedstawiamy, w jaki sposób przetwarzamy oraz chronimy Państwa dane osobowe.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wprowadza istotne zmiany i rozszerza zakres obowiązków administratorów i innych osób przetwarzających dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w/w rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż :

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze Kwiaty u Róży Kwiaciarnia Latko Małgorzata, ul. Wolska 15, 42-500 Będzin, REGON: 277647698, NIP: 6252174211, e-mail: malgosia@kwiatyurozy.pl.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2. CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy, tj. świadczenia usługi.

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe podane w trakcie zamówienia oraz w formularzu kontaktowym na stronie internetowej. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy lub odpowiedzi na zapytania poprzez formularz kontaktowy

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi administratorowi zawarcie umowy z Państwem, uniemożliwi ponadto udzielenie odpowiedzi na zapytanie kontaktowe.

3. DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci:

 • danych indentyfikacyjnych (imię, nazwisko)
 • danych kontaktowych (telefon, e-mail)
 • dane dotyczące zamieszkania (w przypadku dostarczania przez nas kwiatów pod wskazany adres).

4. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane pozyskane w celu wykonania usługi przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia.

5. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim tylko i wyłącznie za wyrażoną przez Państwa zgodą.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – w sytuacji, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
 • prawo do usunięcia Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym) – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które Państwo nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody – w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili;

Złożenie zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej www.kwiatyurozy.pl wymaga podania danych osobowych nadawcy oraz odbiorcy przesyłki kwiatowej. Dane nadawcy wykorzystywane są wyłącznie do kontaktu z klientem a dane odbiorcy wykorzystywane są do realizacji zamówienia.

Strona internetowa www.kwiatyurozy.pl używa plików cookies. Dzięki tym plikom mogą Państwo swobodnie przeglądać naszą stronę, ponieważ ułatwiają one funkcjonowanie witryny.